"პრაიმ ბეტონი" ახალი "პეის ტერმინალის" პროექტს იწყებს

 სამშენებლო კომპანია „პრაიმ ბეტონი“ (Prime Concrete) ფოთის პორტში ახალ „პეის ტერმინალს“  აშენებს

პირველი დასაქმების ფორუმი ფოთში

პრაიმ ბეტონმა მონაწილეობა მიიღო დასაქმების ფორუმში, რომელიც წელს პირველად ჩატარდა ფოთში.

გარდაბანის გამწმენდი ნაგებობა

STRABAG-თან არსებული ხელშეკრულების ფარგლებში, კომპანია პრაიმ ბეტონმა დაასრულა, გარდაბანის გამწმენდი ნაგებობის მოდერნიზაციის პროექტით გათვალისწინებული  ხიმის და ქვიშის სალექარი ავზის და დამხმარე ნეგბობების მშნებლობა ჯამური 6000 მ3 მოცულობით